Administratie en Belastingadvies

De diensten van ons administratiekantoor

Wij voorzien als administratiekantoor in regio Oisterwijk in een uitgebreide dienstverlening rondom uw administratie. Naast veel regionale klanten werken wij ook met bedrijven in heel Nederland. Een goede financiële administratie is voor iedereen immers belangrijk. Dit geldt zowel voor particulieren als bedrijven. Wij kunnen u helpen van een overzichtelijk totaalpakket en regelen dit graag voor u.

Jaarrekeningen

Een jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële administratie van uw bedrijf. Deze jaarrekening bestaat uit een balans, resultatenrekening of winst- en verliesrekening van het afgelopen jaar en daar een toelichting op. Daarnaast bevat het een kasstroomoverzicht en in bepaalde gevallen een accountantsverklaring. Het uitbesteden van uw financiële administratie bespaart u veel tijd. Administratiekantoor H. van de Wiel B.V. neemt uw financiële administratie graag van u over.

Aangifte en belastingadvies

Fiscale regelgeving kan ingewikkeld zijn wanneer u een eigen bedrijf heeft. Of het nou draait om de periodieke aangifte van uw belasting, of u wilt slechts gedegen advies: wij kunnen u van dienst zijn. Laat u niet verrassen door onvolkomenheden in uw financiële administratie en neem contact op.

Loonadministratie

Vindt u het lastig om overzicht te houden over uw loonadministratie? Het te laat of niet correct uitbetalen van salarissen leidt tot onvrede en irritatie bij uw personeel. Naast uw personeel heeft u te maken met instanties zoals de belastingdienst, arbodiensten, uitvoerende instanties en zorgverzekeraars. Om uw loonadministratie vloeiend te laten verlopen kunt u bij ons terecht.

Neem vrijblijvend contact op met Administratiekantoor H. van de Wiel in Oisterwijk.
Bel 013-5131670